پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
دوشنبه, 23 تير 1399

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.
اخبار دانشکده
دسته بندي اخبار 


 
5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0